Rodiče

Pro rodiče nově nabízíme

Rodičovskou skupinu

Jedná o setkávání rodičů, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, úspěchy a neúspěchy s výchovou svých dětí. 

Rodičovskou skupinu vede odborník SVP HELP a cílem je předat si způsoby a výchovné postupy, které se rodičům při výchově svých dětí osvědčily.

Termíny rodičovských skupin:

11.10.2017 v 9.00 hod

26.10.2017 ve 14.00 hod

3.11.2017 ve 14.00 hod

9.11.2017 v 8.00 hod 

 

Rodičovská otevřená skupina Uherský Brod

Je setkáním rodičů, jejichž děti dochází do podpůrně terapeutické skupiny pro dospívající nebo rodiče, které trápí výchovné potíže a mají zájem docházet do ambulantní péče.

Rodičovská skupina je prostorem, kde si rodiče mohou předávat zkušenosti s výchovou dětí, společně hledat východiska z problémů, vzájemně se inspirovat.

Koná se jednou za 4 týdny, od října 2017.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Kolaříková, psycholožka SVP HELP, email: kolarikova@svphelp.cz 

 

 

SKUPINA probíhá 1x za 14 dnů v úterý od října 2017.

 

JE BEZPLATNÁ, OTEVŘENÁ a DOBROVOLNÁ.

 

Témata, která jsou častým důvodem k vyhledání odborné pomoci:

Máte pocit, že se s vaším dítětem nemůžete domluvit...

Nerozumíte změně chování vašeho dítěte v pubertálním období....

Vaše dítě nerespektuje stanovená pravidla....

Máte podezření, že vašemu dítěti ve škole ubližují nebo je šikanované.....

Prospěch vašeho dítěte se výrazně zhoršil a vy pro to nemůžete najít vysvětlení....

Obáváte se u svého dítěte poruch příjmu potravy či jiných sebepoškozujících aktivit.....

Máte podezření nebo víte, že vaše dítě experimentuje s návykovými látkami....

U vašeho dítěte se objevilo záškoláctví, útěky, toulání, krádeže, nezvládnutá agresivita či jiné patologické chování.....

 

Přijďte do Helpu!

Kontaktovat nás můžete vždy, kdy má vaše dítě problémy vztahující se ke škole nebo řešíte výchovné potíže doma. Společně se pokusíme najít nejvhodnější řešení.