Pro pedagogy

 

Individuální konzultace pro pedagogy 

-   Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých školách.

-   Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

 

 

 

Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)

-   Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů.

      Výhodou je skupina vytvořená z pedagogů z různých škol.

Termíny: 

 

Balintovské skupiny v Uherském Hradišti – 4.10., 25.10., 13.11., 12.12.2018

Balintovské skupiny v Uherském Brodě – 17.10., 7.11., 27.11.2018

 

-      

Na Bálintovské skupiny je nutné se předem přihlásit. Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 
nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz