Pro pedagogy

 

Individuální konzultace pro pedagogy 

-   Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých školách.

-   Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

 

 

Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)

-   Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů.

      Výhodou je skupina vytvořená z pedagogů z různých škol

Termíny: 

 

 

 

-         

Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 

nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz