Pro pedagogy

 

Individuální konzultace pro pedagogy 

-   Možnost řešit individuálně aktuální výchovné problémy tříd nebo jednotlivců, se kterými se právě setkáváte ve svých školách.

-   Konzultace k realizovaným programům s třídními kolektivy.

 

 

Balintovské skupiny (Mgr. Burešová, Mgr. Kolaříková)

-   Jedná se o skupinovou práci s pedagogy, vzájemné předávání zkušeností a osvědčených způsobů řešení problémů.

      Výhodou je skupina vytvořená z pedagogů z různých škol

Termíny: 

 

12.10., 24.10., 7.11., 15.11., 22.11., 4.12., 11.12., 

vždy ve 13.00 - 15.00 hodin v SVP HELP v Uherském Hradišti

 

a

10.10., 13.10., 12.12. vždy ve 13.00 - 15.00 hodin v Uherském Brodě (budova REGIO)

 

-         

Informace a rezervace míst na tel: 572 564 520, 

nebo mobilu 774 520 086 – Mgr. Iva Burešová buresova@svphelp.cz