Denní stacionář Střediska výchovné péče HELP

05.10.2016 09:44

Denní stacionář je služba poskytovaná dětem převážně z prvního a druhého stupně základní školy

Jedná se o 4 týdenní celodenní program, vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30.

Do denního stacionáře mohou být zařazeny děti s poruchami v komunikaci se spolužáky, děti nerespektující autority, děti s poruchami chování a děti s adaptačními obtížemi.

Program celodenní péče je zaměřenný na komunitní způsob práce. Při této práci je dbáno na jasnou a pevnou strukturu dne, na režim, ve kterém si děti upevňují pracovní návyky a plnění povinností. Během dne je tedy dostatek prostoru pro školní, zájmové, výchovné a terapeutické činnosti, včetně přípravy na vyučování.

 

Školní výuka probíhá přímo v SVP podle výukového plánu z kmenové školy dítěte. 

Prioritou programu je změna chování, které přináší dítěti těžkosti v kontaktu s okolím.

Do programu není možné zařadit děti bez souhlasu rodičů, děti s psychiatrickou poruchou, která není řešena s lékařem a děti se závislostí na alkoholu a drogách.

 

Cena pobytu pro školní rok 2016 -17 -  Služba je bezplatná, rodiče hradí jen stravu a kapesné

 7 – 10 let   1420,-Kč

11 – 14 let   1480,-Kč

15 – 18 let   1520,-Kč