Nové aktivity střediska 2017 - 2018

22.09.2017 10:56

Rodičovské skupiny v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě

Podpůrně terapeutická skupina pro mládež v Uherském Brodě

 

Rodičovská skupina Uherské Hradiště

Jedná o setkávání rodičů, kteří chtějí sdílet své zkušenosti, úspěchy a neúspěchy s výchovou svých dětí. 

Rodičovskou skupinu vede odborník SVP HELP a cílem je předat si způsoby a výchovné postupy, které se rodičům při výchově svých dětí osvědčily.

Termíny rodičovských skupin:

11.10.2017 v 9.00 hod

26.10.2017 ve 14.00 hod

3.11.2017 ve 14.00 hod

9.11.2017 v 8.00 hod 

Kontaktní osoba: Mgr. Iva Burešová, speciální pedagog, mail: buresova@svphelp.cz 

 

 

 

Podpůrně terapeutická skupina pro dospívající Uherský Brod

 

SKUPINA nabízí prostor pro sdílení prožitků dospívajícím ve věku 13-17 let.

SKUPINA  PRO  DOSPÍVAJÍCÍ  nabízí psychosociální podporu, účastníci zažívají korektivní zkušenost z kolektivu vrstevníků, kteří mají porozumění pro životní zkušenost toho druhého. Do skupiny mohou docházet dospívající, kteří mají výchovné problémy, problémy s rodiči, s vrstevníky, se sourozenci, problémy ve škole.

 

SKUPINU vede Mgr. Helena Kolaříková psycholožka. 

Email kontakt: kolarikova@svphelp.cz

 

Podpůrně terapeutická skupina pro dospívající má otevřenou formu a koná se 1x za 14 dnů od října 2017.

 

Rodičovská otevřená skupina Uherský Brod

Je setkáním rodičů, jejichž děti dochází do podpůrně terapeutické skupiny pro dospívající nebo rodiče, které trápí výchovné potíže a mají zájem docházet do ambulantní péče.

Rodičovská skupina je prostorem, kde si rodiče mohou předávat zkušenosti s výchovou dětí, společně hledat východiska z problémů, vzájemně se inspirovat.

Koná se jednou za 4 týdny, od října 2017.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Kolaříková, psycholožka SVP HELP, email: kolarikova@svphelp.cz 

SKUPINA probíhá 1x za 14 dnů v úterý od října 2017.

 

JE BEZPLATNÁ, OTEVŘENÁ a DOBROVOLNÁ.